Certifikáty a rozbory

Všechny testy vodních systémů Berkey byly provedeny v několika fázích akreditovanými laboratořemi, a to jak zahraničními, tak tuzemskou laboratoří Labtech, s.r.o., která analyzovala vzorek povrchové vody z řeky Moravy, odebraný 3. 5. 2016 v přístavišti v Uherském Hradišti. Byl proveden komplexní rozbor vody, jenž je potřebný k tomu, aby byla voda označena jako pitná. Výsledky vzorku z přístaviště zde: Protokol o zkoušce č. 7020/2016Protokol o zkoušce č. 7412/2016.

Totožný vzorek byl analyzován po přefiltrování vodním filtrem Berkey®. Po procesu přefiltrování byla voda označena za pitnou. Výsledky zde: Protokol o zkoušce č. 7021/2016Protokol o zkoušce č. 7413/2016.

Hlavními zkoumanými parametry všech analýz byl stav kohoutkové a povrchové vody před filtracízměna kvality pitné vody po přefiltrování vodním filtrem Berkey® a zachování základních chemických ukazatelů, které nemají být filtrací změněny. Výsledky jednotlivých měření jsou zaznamenány v přiložených statistikách, které poskytují detailní obraz naměřených hodnot a posouzení kvality vody před a po filtraci. Výsledkové listiny k tématu eliminace virů a bakterií, uranu, olova a vybraných anorganických složek rovněž uvádějí použité laboratorní pomůcky, zvolenou laboratorní metodu testování a deskripci procesu.

V závěrečných protokolech jsou ke každému sledovanému prvku v jednotlivých sloupcích uvedeny:

a) hodnoty výskytu v kohoutkové vodě
b) hodnoty výskytu ve vodě profiltrované filtrem
c) procentuální redukce (tj. snížení výskytu látky při použití vodního filtru).
Objem testovaných vzorků kohoutkové vody a vody po pročištění filtrem Black Berkey® byl vždy pro daný test shodný.

Voda byla odebírána za účelem provedení různorodých laboratorních analýz s cílem ověřit schopnost vodního filtru Berkey® výrazně eliminovat či kompletně odstranit zdraví nebezpečné a organismus zatěžující látky, zejména těžké kovy – souhrnně (další detailní rozbory provedeny pro olovo, uran a přítomnost ropné složky), chemikálie (pesticidy, herbicidy, farmaceutika), mikroorganismy (viry, patogenní bakterie, paraziti), BPA (bisfenol A – organická sloučenina používaná při výrobě plastů), těkavé organické látky a individuální organické složeniny, jakékoli další zdraví ohrožující nečistoty.

Těžké kovy 

Velmi důležitou a sledovanou je analýza odstranění těžkých kovů s různou mírou toxicity a eliminace chemických látek. Test těžkých kovů byl proto proveden dvakrát se zaměřením na některé dílčí prvky, neboť těžké kovy představují pro lidský organismus vážné nebezpečí.

Mohou být příčinou komplikovaných zdravotních potíží a nevratných poškození (počínaje změnou pH vnitřního prostředí organismu – činí ho kyselejším, narušují jednotlivé složky imunitního systému, způsobují kožní, alergické i autoimunitní obtíže, mohou vést k porušení nervové a oběhové soustavy), jsou rovněž karcinogenní – podílejí se na vzniku volných radikálů v těle (mírou toxicity se od sebe liší). Do těla se kromě vdechnutí či přes kůži dostávají především konzumací jídla a vody.

Viry a bakterie

Při sledování virů a bakterií byl zvláštní důraz zkoumání zaměřen na vybrané viry (bakteriofágy) a gramnegativní bakterie, které mají schopnost kolonizovat a jsou choroboplodné (způsobující např. infekce a záněty).

Závěrečná shrnutí 

Závěrečná shrnutí a komentáře ke kvalitě vody přefiltrované vodním filtrem Berkey® jsou ve všech případech zkoumání pozitivní a poukazují na fakt, že výsledkem této filtrace je nejzdravější a nejchutnější voda, která je k dostání. Dalšími zkoumanými parametry byla chuť filtrované vody a použité výrobní materiály při konstrukci vodního filtru Berkey®. Ani v tomto případě nebyly zjištěny žádné závady či nedostatky. Aby byl produkt pro uživatele plně a dlouhodobě prospěšný, je zpráva doplněna doporučením pravidelné kontroly stavu produktu a používáním v souladu s pokyny výrobce. Tento posudek a doporučení je obsahem této webové stránky a jednotlivých záložek: https://www.berkeywater.com/berkey-benefits/

Souhrnný přehled provedených analýz, výsledky testů:

Analýza eliminace těžkých kovů
Klikněte zde pro zobrazení: http://berkeywaterkb.com/wp-content/uploads/2016/06/Black-Berkey-Heavy-Metal-Chemical-VOC-Pharmaceutical-Petrol-Removal-Test-Report.pdf 

Analýza eliminace vybraných těžkých kovů
Klikněte zde pro zobrazení: http://berkeywaterkb.com/wp-content/uploads/2016/06/Black-Berkey-Heavy-Metal-MBAS-Chlorine-Turbidity-Removal-Test-Report.pdf 

Analýza eliminace uranu
Klikněte zde pro zobrazení: http://berkeywaterkb.com/wp-content/uploads/2016/06/Black-Berkey-Uranium-Radiological-Removal-Test-Report.pdf 

Analýza eliminace olova
Klikněte zde pro zobrazení: http://berkeywaterkb.com/wp-content/uploads/2016/07/Black-Berkey-Lead-Reduction-Test-Report.pdf 

Analýza eliminace pesticidů
Klikněte zde pro zobrazení: http://berkeywaterkb.com/wp-content/uploads/2016/06/Black-Berkey-VOC-Pesticide-THM-HAA5-Removal-Test-Report.pdf 

Analýza eliminace perfluorovaných chemikálií
Klikněte zde pro zobrazení: http://berkeywaterkb.com/wp-content/uploads/2016/09/Black-Berkey_Perfluorinated-Chemical-Removal-Test-Report.pdf 

Analýza eliminace virů a bakterií
Klikněte zde pro zobrazení: http://berkeywaterkb.com/wp-content/uploads/2016/06/Black-Berkey-Virus-Bacteria-Removal-Test-Report.pdf 

Analýza eliminace radionuklidů
Klikněte zde pro zobrazení: http://berkeywaterkb.com/wp-content/uploads/2016/06/Black-Berkey-Gross-Alpha-Radiologica-Removal-Test-Report.pdf 

Analýza eliminace radionuklidů
Klikněte zde pro zobrazení: http://berkeywaterkb.com/wp-content/uploads/2016/06/Black-Berkey-Gross-Beta-Radiologica-Removal-Test-Report.pdf 

Výsledky testu filtračních vložek Black Berkey: Kryptosporidie a Lamblie střevní (parazitičtí prvoci)
Klikněte zde pro zobrazení: http://berkeywaterkb.com/wp-content/uploads/2018/10/Berkey-Crypto-and-Giardia-Study-BCS-1805039-40-05-09-2018r.pdf 

Výsledky testu filtračních vložek Black Berkey: Leptospiry (bakterie)
Klikněte zde pro zobrazení: http://berkeywaterkb.com/wp-content/uploads/2016/05/Berkey-Leptospira-efficacy-BCS1711146-1.pdf  

Výsledky testu filtračních vložek Black Berkey: Toxin Mikrocystin LR a sinice rodu Mikrocystis
Klikněte zde pro zobrazení: http://berkeywaterkb.com/wp-content/uploads/2019/07/LabResults07.02.19V2.pdf  

Výsledky testu fluoridových filtračních vložek Berkey PF-2: Fluorid
Klikněte zde pro zobrazení: http://berkeywaterkb.com/wp-content/uploads/2018/06/PF-2-Testing-2018-for-KB.pdf